Dung dịch súc miệng
Lisdoub

Thành phần: 

Digluconat clorhexidin (0,2%), xylitol, tinh dầu bạc hà, cremophor RH40, Ponceau dye, nước tinh khiết.

Số công bố: 25/20/CBMP-AG.

Mã SP: 01.00768

40.000

Cho phép đặt hàng trước

YÊU CẦU BÁO GIÁ SỈ