DUNG DỊCH SÚC MIỆNG LISDOUB

VND 40.000

Thành phần: Digluconat clorhexidin, xylitol, tinh dầu bạc hà, cremophor RH40, Ponceau dye, nước tinh khiết.

Số công bố: 52/16/CBMP-AG.

Cho phép đặt hàng trước

DUNG DỊCH SÚC MIỆNG LISDOUB

VND 40.000

AGIMEXPHARM HÂN HẠNH PHỤC VỤ QUÝ KHÁCH