Tinh dầu xông cảm cúm
Flu Defense

Thành phần:

Tinh dầu chúc, Tinh dầu gừng, Tinh dầu sả, Menthol, Eucalyptol, Tinh dầu hương thảo.

Số công bố: 210000003/PCBA-AG

Mã SP: