Khuynh Diệp KIMAGI 30ml

Mỗi 30ml chứa: Eucalyptol 24,89g.
Số công bố: 127/21/CBMP-AG

Mã SP: 01.00966
Hộp 1 chai 30ml
Lốc 10 chai
Thùng 120 chai

65.000

YÊU CẦU BÁO GIÁ SỈ