Khuynh Diệp KIMAGI 20ml

Mỗi 20ml chứa: Eucalyptol 16,59g
Số công bố: 127/21/CBMP-AG

Mã SP: 01.00943
Hộp 1 chai 20ml
Lốc 12 chai
Thùng 192 chai

40.000

YÊU CẦU BÁO GIÁ SỈ