RED LION 10ml (vàng)

Mỗi 10ml chứa: Menthol 4.500mg, Peppermint Essential Oil 2680mg, Methyl salicylate 350mg
Số công bố: 210/21/CBMP-AG

Mã SP: 01.00971
Hộp 1 chai 10ml
Lốc 12 chai
Thùng 144 chai

39.000

YÊU CẦU BÁO GIÁ SỈ