RED LION 10ml (xanh)

Mỗi 10ml chứa: Methyl salicylate 3.000mg, menthol 1.450mg
Số công bố: 177/21/CBMP-AG

Mã SP: 01.00970
Hộp 1 chai 10ml
Lốc 12 chai
Thùng 144 chai

39.000

YÊU CẦU BÁO GIÁ SỈ