RED LION 24ml (vàng)

Mỗi 24ml chứa: Menthol 10800mg, Methyl salicylate 840mg, Peppermint Essential Oil 6432mg.
Số công bố: 210/21/CBMP-AG

Mã SP: 01.00996
Hộp 1 chai 24ml
Lốc 12 chai
Thùng 144 chai

76.000

YÊU CẦU BÁO GIÁ SỈ