RED LION 24ml (xanh)

Mỗi 24ml chứa: Menthol 3480mg, Methyl salicylate 7200mg.
Số công bố: 177/21/CBMP-AG

Mã SP: 01.00999
Hộp 1 chai 24ml
Lốc 12 chai
Thùng 144 chai

76.000

YÊU CẦU BÁO GIÁ SỈ