Tinh Dầu Thất Sơn 7ml (Nâu)

Mỗi 7 ml chứa: Peppermint Essential Oil 3,85ml, Menthol 1400mg, Clove Essential Oil 0,21ml, Eucalyptol 0,14ml

Mã SP: 01.01005
Hộp 1 chai 7ml
Lốc 12 chai
Thùng 144 chai

32.000

YÊU CẦU BÁO GIÁ SỈ