Tinh Dầu Thất Sơn 7ml (Trắng)

Mỗi 7 ml chứa: Ecalyptol 2450mg, Menthol 2730mg, Methyl salicylate 310mg, Camphor 119mg
Số công bố: 119/21/CBMP-AG

Mã SP: 01.00963
Hộp 1 chai 7ml
Lốc 12 chai
Thùng 144 chai

32.000

YÊU CẦU BÁO GIÁ SỈ