Tinh Dầu Thất Sơn (Đỏ)

32.000

Thành phần: Mỗi 7 ml chứa:

Menthol 2702 mg
Oleum menthae 2,77 ml
Camphor 483 mg

Số công bố: 34/21/CBMP-AG

Yêu cầu báo giá