TPBVSK Agimsamine

160.000

Thành phần và hàm lượng: Cho mỗi viên

Thành phần Hàm lượng
Glucosamin sulfat 500 mg

Số công bố: 2868/2018/ĐKSP

Số xác nhận quảng cáo: 1074/2021/XNQC-ATTP

 

XEM THÊM TRÊN SHOPEE VÀ LAZADA:

Mua trên Lazada Mua trên Shopee