Thực phẩm bảo vệ sức khỏe
AGP Hương Sắc

Thành phần và hàm lượng:

Thành phần Hàm lượng
Isoflavon 250 mg
Collagen 50 mg
Vitamin E 12 IU
Nhân sâm (Radix Ginseng) 100 mg
Thục địa (Radix Rehmanniae Glutinosae praeparata) 50 mg
Đương quy (Radix Angelicae sinensis) 50 mg
Bạch thược (Radix Paeoniae lactiflorae) 50 mg
Xuyên khung (Rhizoma Ligustici wallichii) 50 mg
Lô hội (Aloe) 20 mg

Số đăng ký: 1659/2019/ĐKSP.

Số xác nhận quảng cáo: 01116/2019/ATTP-XNQC

Mã SP: