Thực phẩm bảo vệ sức khỏe
angidormi sleep

Thành phần và hàm lượng:

Thành phần Hàm lượng
Cao khô Vông nem 135 mg
(Tương đương với 1,4 g lá Vông nem)
Cao khô Lạc tiên 120 mg
(Tương đương với 1,2 g Lạc tiên)
Cao khô Tâm sen 75 mg
(Tương đương với 0,5 g Tâm sen)

Số đăng ký: 6539/2019/ĐKSP

Số xác nhận quảng cáo: 3897/2020/XNQC-ATTP

XEM THÊM TRÊN SHOPEE:

Mua trên Shopee
Mã SP:

140.000

YÊU CẦU BÁO GIÁ SỈ