TPBVSK ANGIDORMI SLEEP

VND 90.000

Thành phần và hàm lượng:

Thành phần Hàm lượng
Cao khô Vông nem 135 mg
(Tương đương với 1,4 g lá Vông nem)
Cao khô Lạc tiên 120 mg
(Tương đương với 1,2 g Lạc tiên)
Cao khô Tâm sen 75 mg
(Tương đương với 0,5 g Tâm sen)

Số đăng ký: 6539/2019/ĐKSP

TPBVSK ANGIDORMI SLEEP

VND 90.000

AGIMEXPHARM HÂN HẠNH PHỤC VỤ QUÝ KHÁCH