Thực phẩm bảo vệ sức khỏe
Diệp Hạ Châu

58.000

Thành phần và hàm lượng: 

Thành phần Hàm lượng
Cao khô Diệp Hạ Châu đắng – Extractum Herbae Phyllanthi amari siccum

(tương đương 1,75 g Diệp Hạ Châu đắng)

250 mg

Số công bố: 929/2019/ĐKSP

Số xác nhận quảng cáo: 3898/2020/XNQC-ATTP

Yêu cầu báo giá