Thực phẩm bảo vệ sức khỏe
Eazycare

429.000

Thành phần và hàm lượng:
Chiết xuất Nhân sâm Mỹ (Panax quinquefolius L.)

(tương đương rễ Nhân sâm Mỹ…………0,75 gram)

Số công bố: 6253/2020/ĐKSP

Số xác nhận quảng cáo: 4085/2020/XNQC-ATTP

Yêu cầu báo giá