Thực phẩm bảo vệ sức khỏe
Gluco-Agi

Thành phần Hàm lượng
Glucosamin sulfat

(Dưới dạng Glucosamin sulfat kali clorid)

500 mg
Methylsulfonylmethan 500 mg
Chondroitin sulfat 300 mg
Collagen 50 mg
Hyaluronic acid 1.100 mcg

Số công bố: 7779/2015/ATTP-XNCB

Mã SP:

405.000

YÊU CẦU BÁO GIÁ SỈ