Thực phẩm bảo vệ sức khỏe
Odesol

Thành phần và hàm lượng:

Mỗi gói chứa:

Thành phần Hàm lượng
Glucose khan 3,67 g
Natri citrat dihydrat 0,79 g
Natri clorid 0,71 g
Kali clorid 0,41 g

Số đăng ký: 3393/2019/ĐKSP.

Số xác nhận quảng cáo: 508/2021/XNQC-ATTP

XEM THÊM TRÊN SHOPEE:

Mua trên Shopee
Mã SP:

66.000

YÊU CẦU BÁO GIÁ SỈ