Thực phẩm bảo vệ sức khỏe
robustren agi

Thành phần và hàm lượng: Cho mỗi viên

Thành phần Hàm lượng
Cao khô hỗn hợp, tương đương:
Đương quy (Radix Angelicae sinensis) 685 mg
Xuyên khung (Rhizoma Ligustici wallichii) 685 mg
Sinh địa (Radix Rehmanniae glutinosae) 375 mg
Cam thảo (Radix Glycyrrhizae) 375 mg
Xích thược (Radix Paeoniae) 375 mg
Ngưu tất (Radix Achyranthis bidentatae) 375 mg
Sài hồ (Radix Bupleuri chinensis) 280 mg
Chỉ xác (Fructus Aurantii) 280 mg
Hồng hoa (Flos Carthami tinctorii) 280 mg
Cao khô lá bạch quả (Extractum Folii Ginkgo siccus)
Tương đương 3,6 mg Flavonol glycosid
15 mg

Số công bố: 8495/2020/ĐKSP

Số xác nhận quảng cáo: …./…./XNQC-ATTP

 

XEM THÊM TRÊN SHOPEE VÀ LAZADA:

Mua trên Lazada Mua trên Shopee
Mã SP: