Thực phẩm bảo vệ sức khỏe
Viên ngậm tuxcap plus

Thành phần:
• Cao khô lá Thường xuân………………….26 mg
• Menthol…………………………………………..9 mg

XEM THÊM TRÊN SHOPEE:

Mua trên Shopee
Mã SP:

35.000

YÊU CẦU BÁO GIÁ SỈ