Vaselin

Thành phần:

Vaseline, cetylstearyl alcohol, glycerin, polysorbat 80, propylen glycol, parafin oil, methylparaben, nước tinh khiết.

Số công bố: 01/18/CBMP-AG

Mã SP:

9.800

YÊU CẦU BÁO GIÁ SỈ