Dung dịch súc miệng
Lisdoub

40.000

Thành phần: Digluconat clorhexidin (0,2%), xylitol, tinh dầu bạc hà, cremophor RH40, Ponceau dye, nước tinh khiết.

Số công bố: 52/16/CBMP-AG.

Số xác nhận quảng cáo: 01/XNQC-AG ngày 23 tháng 3 năm 2021

Yêu cầu báo giá      

Cho phép đặt hàng trước